Groepstentoonstellingen bij Tent en Garage

Groepstentoonstellingen bij Tent en Garage

Vanaf zaterdag 10 november kan het publiek twee nieuwe groepstentoonstellinegn bezoeken. Bij Tent is The Traveller – a visual journey by Alexander Ramselaar te zien. Garage is het decor voor Into the Labyrinth.

The Traveller bestaat uit een keuze uit de privéverzameling van de jonge Rotterdamse verzamelaar Alexander Ramselaar. De afgelopen jaren is zijn betrokkenheid bij de wereld van de hedendaagse kunst geïntensiveerd, niet alleen door te verzamelen, maar ook door actief te worden als begunstiger (Stichting C.o.C.A.), in besturen, als schrijver en sinds kort als adviseur. In 2011 publiceerde hij een webcolumn voor TENT in het kader van State of The Art – visies op de toekomst van de kunst in Rotterdam. Juist nu de Nederlandse overheid zijn betrokkenheid bij de kunst verkleint, is het opmerkelijk dat particuliere initiatiefnemers als Alexander Ramselaar meer en meer de context van de kunstwereld zoeken.

Groepstentoonstellingen bij Tent en Garage

Ramselaar toont werk van de Rotterdamse kunstenaars Wendelien van Oldenborgh, Ronald Cornelissen, Ron van der Ende,  Pim Palsgraaf en Frank van der Salm.

Daarnaast is er ook werk te zien van de toonaangevende kunstenaars Lara Almarcegui, Tjebbe Beekman, Rossella Biscotti, Daniel Gustav Cramer, Ed van der Elsken, Anya Gallaccio, Diango Hernández, Pieter Hugo, Noé Sendas, Esther Tielemans en Guy Tillim.

De tentoonstelling vertelt aan de hand van de werken en begeleidende dagboekfragmenten over de wijze waarop reizen zijn blik op kunst heeft veranderd. Ramselaar zal iedere zondag aanwezig zijn in het speciaal voor hem gemaakte werkkabinet om met het publiek in gesprek te gaan over zijn verzameling, de kunstenaars en de kunst.

Groepstentoonstellingen bij Tent en Garage

Bij Garage worden in de tentoonstelling de sporen van het surrealisme in de hedendaagse kunst getoond. Er is werk van de Rotterdamse kunstenaars Otto Egberts, Ron Amir en Silvia B. Daarnaast wordt er werk geexposeerd van Jisan Ahn, Silvia B, Pietsjanke Fokkema, Hans Op de Beeck, Marilou van Lierop en Levi van Veluw.

Begin twintigste eeuw ontstond het surrealisme als kunstbeweging, voornamelijk vanuit een verlangen de gevestigde orde omver te werpen. De surrealisten beschouwden de regels van de burgermaatschappij als een grote belemmering voor de menselijke vrijheid in denken en handelen. Volgens hen bestond er veel meer, namelijk een bovenwerkelijkheid: de sur-realité. Sigmund Freud, die destijds de basis legde voor de dieptepsychologie, was van grote invloed op dit gedachtegoed.

De surrealisten streefden naar het bereiken van een geestestoestand waarin diep verborgen gevoelens en emoties naar boven konden komen. Om inzicht te krijgen in dit onderbewuste werden dromen vastgelegd of geïnterpreteerd. Dit leidde tot een vervreemdende beeldtaal, wat nog eens werd versterkt door het maken van collages: combinaties van (beeld)elementen die gewoonlijk niet bij elkaar horen. Zo werden voorwerpen of situaties uit hun dagelijkse verband gerukt.

Groepstentoonstellingen bij Tent en Garage

Bij de hedendaagse kunstenaars van Into the Labyrinth is niet langer sprake van verzet tegen de gevestigde orde. Het surrealistische in hun werk is eerder een individueel proces: de waarneembare werkelijkheid vormt de basis waaraan zij een persoonlijke, gevoelsmatige draai geven. Daarom kan hier beter worden gesproken van het metafysische, een overblijfsel van het surrealisme. Dit staat voor de wereld die schuilgaat achter de zintuiglijke realiteit.

Dromen zijn niet rationeel te begrijpen of te verwoorden, maar lijken intuïtief iets van waarheid te bevatten. Ze horen bij een andere werkelijkheid, die uitnodigt tot vrijelijk associëren. Hetzelfde geldt voor de kunstwerken in Into the Labyrinth.

The Traveller – a visual journey by Alexander Ramselaar bij Tent.

Van 10 november t/m 13 januari.

Into the Labyrinth bij Garage Rotterdam.

Van 10 november t/m 23 december.

Email dit artikel naar een vriend Email dit artikel naar een vriend

About Jeroen Veenstra