GrazenTV: Peter Sloterdijk en Andrei Ujica over ‘De val van de Romanovs’

In een van de vier Grand Talks nodigde het IFFR Europese denkers uit om naar aanleiding van een klassiek film hun licht te laten schijnen over Europese thema’s. Op zaterdag 1 februari 2014 was de beroemde Duitse filosoof Peter Sloterdijk daarvoor naar Rotterdam gekomen Met Andrei Ujica maker van de baanbrekende documentaire ‘Videograms of a revolution’ (1992) over de val van dictotor Ceausescu besprak hij de val van een andere heerser, tsaar Nikolaj II van Rusland.

Aanleiding was de voorafgaand getoonde film ‘The Fall of the Romanov Dynasty’ gemaakt door Esther Shub in 1927. De film is, zoals veel Russische films uit die tijd, een propagandafilm voor de Sovjets. Maar dan wel één die, door zijn gebruik van bestaand filmmateriaal en het na laten spelen van scenes, als voorloper wordt beschouwd voor latere documentaire film.

In het gesprek met Ujica ontleedt Sloterdijk de gedachtegang van Lenin, de eerste Sovjetheerser. Toen Lenin aan de macht kwam bij de zogenaamde Oktoberrevolutie, waren de Tsaar en zijn familie, zijn vrouw en vijf kinderen al gevangen gezet. Dat was acht maanden eerder gebeurd bij de Februarirevolutie van 1917.

Lenin was, tot op zekere hoogte, bewonderaar van de Robespierre ten tijde van het Schrikbewind na de Franse revolutie. In juli 1918 werden de Tsaar en zijn familie op bevel van Lenin geëxecuteerd. De executie gebeurde op knullige en daardoor onnodig wrede wijze. Lenin vond, zo betoogt Sloterdijk, dat Robespierre niet stevig genoeg had doorgezet. Hijzelf en zijn opvolger Stalin zouden de fout niet maken. Dat leidde vervolgens tot de getalsmatig grootste uitroeiing door een regime van de eigen bevolking uit de twintigste eeuw.

De videoregistratie van het gesprek is geproduceerd door Film-for-People. Het gesprek is in het Duits en is niet ondertiteld.

Email dit artikel naar een vriend Email dit artikel naar een vriend

About Ronald Glasbergen