‘Implicate Order’ – Mike Ottink in galerie Frank Taal

'Implicate Order' - Mike Ottink in galerie Frank Taal

‘It is entirely possible that behind the perception of our senses, worlds are hidden of which we are unaware’
(Albert Einstein)

De titel ‘implicate order’ van de expositie van het schilderwerk van Mike Ottink in Galerie Frank Taal is een intrigererende term uit de theorieen van David Bohm, een theoretisch fysicus die vanuit de theorieen van de quatum mechanica zijn eiegn speculaties over de samenhang van de wereld om ons heen en ons denken hierover in ruimte en tijd opstelde. Door deze speculaties begaf Bohm zich op het terrein van de neuro-psychologie en de filosofie, ofwel de Quantum Mind Theory . Kort gezegd: achter onze wereld van dingen die wij zogenaamd geïsoleerd in ruimte en tijd waarnemen ligt een diepere orde waarin de dingen met elkaar samenhangen. Op deze samenhang is ook de werking van onze geest gebaseerd en wij worden ten onrechte getraind om de dingen uit hun samenhang los te maken en zogenaamd geïsoleerd te willen zien. Dat verarmt onze wereld zodanig waardoor we er geen goed contact meer mee hebben. Zoals een muziekstuk vanuit zijn geheel een betekenis toekent aan de delen en de delen altijd verbonden zijn met wat er aan vooraf ging en wat getransformeerd aanwezig blijft in het nu, zo ligt een dergelijke impliciete orde eigenlijk aan de basis van alles wat we waarnemen.

In zijn schilderijen probeert Mike Ottink een toegang te vinden tot een dergelijke impliciete orde die aan ons bestaan ten grondslag ligt. Voedsel voor kritische kunstliefhebbers en uiteraard psychologen en filosofen.

'Implicate Order' - Mike Ottink in galerie Frank Taal

‘Implicate Order’ – Solo Mike Ottink in galerie Frank Taal van 4 oktober 2013 t/m 7 november 2013

Opening: vrijdag 4 oktober
van 17.00 tot 20.30 uur

The urgency of expression
“Don’t take shit from anybody, always stand your ground.”

Mike Ottink has never actually said this to me, at least, not in so many words, but something about the way he works – his general approach to life, music, art, etc. seem to say this all the time. His work is oozing with both raw-talent and ridiculously well cultivated skills, however, these attributes are guided by an overriding commitment to the pure foundations of what is truly important to art, life & music: the inspired execution, the punk-rock ethic, the urgency of expression.”

Brian McKenna
artist, VHSUHF collaborator

'Implicate Order' - Mike Ottink in galerie Frank Taal

Email dit artikel naar een vriend Email dit artikel naar een vriend

About Linda Tan