recensie: The Value of Nothing

The Value of Nothing is de titel van een nieuwe groepstentoonstelling waarmee TENT het najaar van 2014 inluidt. Thema van de tentoonstelling is de economische crisis (of de nasleep er van) en de hieruit voortvloeiende discussie over de sociaal-economische waarde van producten.

Recensie Grazen Tent Rotterdam The Value of Nothing

The Value of Nothing laat zich kenmerken door intrigerende kunstwerken van een groep jonge internationale kunstenaars met een eigen visie op economie, samenleving, sociale waarden en de rol van kunst. Het onderzoek naar alternatieven voor het huidige systeem ligt aan de basis van de getoonde installaties: de zoektocht wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht en middels het experiment verder gebracht. Naast deze tentoonstelling is er de komende tijd ruimte voor een interactief nevenprogramma dat uitwisseling biedt tussen kunstenaars, het bedrijfsleven, de wetenschap en journalistiek.

Recensie Grazen Tent Rotterdam The Value of Nothing

Oscar Wilde riep al eens: “People know the price of everything, and the value of nothing” en kreeg navolging in Raj Patel die deze uitspraak gebruikte voor zijn bestseller ‘The Value of Nothing: How to Reshape Market Society and Redefine Democracy’ uit 2010. Een uit dit boek voortvloeiende gedachtegang is het ‘post-markt denken’, volgens velen een oplossing voor de huidige economische crisis. Deze gedachtegang in de geest van Karl Marx is gecentreerd rondom opvattingen als het herverdelen van rijkdom en het creëren van nieuwe sociaal-economische omgangsvormen. De economische crisis is immers ontstaan door het te lang vasthouden aan ouderwetse kapitalistische theorieën, theorieën die vooral een symbolische macht bezitten, maar niet in staat bleken om de crisis te voorspellen.

Recensie Grazen Tent Rotterdam The Value of Nothing

Evenals het boek van Patel laat de tentoonstelling een zoektocht naar de herdefiniëring van economische waarde zien. Bij binnenkomst doemt bijvoorbeeld het werk ‘Distribution, 2014′ van Remco Torenbosch op, een levensecht distributiecentrum met pallets en ingesealde producten. We zien opgestapelde waterflessen, toiletrollen en dozen printpapier, wachtend op een nieuwe bestemming. Torenbosch kiest voor een filosofische insteek, hij onderzoekt de geografie van distributie en wijst op de innerlijke staat van producten. De economische waarde van deze producten wordt teniet gedaan door ze te reduceren tot materiaal dat louter op zichzelf wijst en in een eeuwige staat van distributie verkeert.

Het zich niet op economische wijze laten kwantificeren is een bekend statement in de kunstwereld. Of deze zoektocht naar een nieuw sociaal-economisch systeem een bruikbaar alternatief gaat opleveren blijft een vraag die waarschijnlijk niet beantwoord gaat worden. Het levert echter wel interessante kunstwerken op!

Deze tentoonstelling is te zien van 4/9/14 tot 16/11/14

Email dit artikel naar een vriend Email dit artikel naar een vriend

About Pieter-Jan Oddens